دفتر مرکزی: تهران – پاسداران – بوستان نهم – پلاک 122 – طبقه چهارم – واحد 15

کارخانه: امیرآباد- منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

تلفن:

021-22585843 و 02126610956